alkmaarse Zustersteden

Het Alkmaars Uitwisselings Comité (AUC) is al vele jaren de motor achter de stedenbanden met:
Bath (Groot Brittannië), sinds 1945
Darmstadt (Duitsland), sinds 1958
Troyes (Frankrijk), 1958
Tata (Hongarije), sinds 1985
Bergama (Turkije), sinds 2004

Jaarlijks hebben circa vijftig uitwisselingen plaats, waarbij ongeveer 1.000 mensen betrokken zijn. Alkmaar heeft hiervoor enkele jaren geleden een hoge onderscheiding gekregen van de Raad van Europa.

zusterstad

Een zusterstad is een plaats in een ander land, waar een gemeente vriend-schappelijke contacten mee onderhoudt. Dit verband wordt jumelage genoemd. Vaak gaan de contacten zo ver dat de partner-steden elkaar over en weer bijstaan. De stedenbanden worden onderhouden door de gemeente zelf en/of een of meer particuliere organisaties binnen deze gemeente.

Bath

Bath is historie in meervoud. De relatie tussen het Engelse Bath en Alkmaar is waarschijnlijk een van de eerste, zo niet het eerste internationale stedencontact geweest. Bath heeft Alkmaar tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog “geadopteerd”. De Rotary Club Bath zamelde op initiatief van de naar Bath gevluchte Alkmaarder Eli Prins geld en goederen in voor de Alkmaarse bevolking. Met het kleine straatorgeltje, dat nu nog in de hal van het stadhuis staat, werd £1000 en een grote hoeveelheid kleding en goederen opgehaald. Het orgeltje staat symbool voor een vriendschapsband die nu al langer dan een halve eeuw stand houdt. Historisch is Bath een stad van grote betekenis. Gelegen in het graafschap Avon in het zuidwesten van Engeland, is Bath één van de best geconserveerde achttiende-eeuwse steden ter wereld. Daarnaast zijn de Romeinse invloeden tot op de dag van vandaag onmiskenbaar in het straatbeeld aanwezig. Bath is beroemd vanwege zijn Romeinse baden.

Bath


Bath

Kijk hier naar de film over de bijzondere stedenband


film

troyes

Troyes is een historische stad in de Champagne-Ardennes regio, departement Aube. Ooit het toneel van roemrijke veldslagen, nu, aan het begin van de 21e eeuw gekenmerkt door grote welvaart.
Dom Pérignon, een monnik die leefde in de tijd van Lodewijk de XIVe, drukt nog altijd een stempel op het welzijn en de welvaart in de streek Champagne. Dankzij zijn inspanningen produceren de wijngaarden van de Champagne al sinds de zeventiende eeuw ’s werelds mooiste wijn.
In juni 1958 wilde het Franse Troyes een jumelage met Alkmaar aangaan. Met inwoners van beide steden vinden al jaren levendige ontmoetingen plaats.Troyes

darmstadt

De eerste contacten met Alkmaar stammen uit een periode dat de bevolking van Darmstadt nog in de ruïnes van een zwaar gebombardeerde stad leefde. De Tweede Wereldoorlog heeft Darmstadt voor het leven getekend. Vele gebouwen met een grote cultuur-historische waarde zijn verdwenen; op de resten van een oude stad is een vrijwel geheel nieuwe stad gebouwd.
In de vijftiger jaren ontstond het idee om "onderlinge vriendschap tussen de bevolking van verschillende landen aan te kweken, te bevorderen en te onderhouden met als einddoel de geesten en harten rijp te maken voor een "Verenigd Europa". De toenmalige burgemeester, de heer mr. H.J. Wytema, legde aan de IULA (International Union of Local Authorities) de wens voor om in contact te komen met een Duitse stad. Het bleek dat ook het Duitse Darmstadt en het Franse Troyes een jumelage wilden aangaan. Al gauw werden de jumelagecontracten ondertekend, in juni 1958 in Troyes en in september 1959 in Darmstadt. Met inwoners van beide steden vinden al jaren levendige ontmoetingen plaats.

Darmstadt

Darmstadt

tata

In de tachtiger jaren zochten we contact met een stad achter het ijzeren gordijn. In overleg met de Hongaarse ambassade is de jumelage met de Hongaarse stad Tata tot stand gekomen. In september 1985 werd de overeenkomst getekend.
Tata is natuurschoon en historie. Fraaie parken, bossen, een natuurreservaat en het Öreg-tó (het Oude Meer) tekenen voor natuurschoon; de barokke bouwstijl duidt op een rijke geschiedenis. In Tata en directe omgeving domineren kastelen, burchten en kerken de horizon. Tata is klein maar fijn. Na de val van het communisme voltrekken de ontwikkelingen in deze Hongaarse stad zich in een snel tempo.


Tata

Tata

bergama

Alkmaar en Bergama hebben sinds 2000 vriendschappelijke contacten. De eerste jaren is bewust gekozen voor een vriendschapsband om elkaar wat beter te leren kennen. Doel was het bevorderen van de contacten tussen de inwoners van Alkmaar en Bergama en het leren van elkaars samenleving en cultuur.

In 2004 werd de vriendschapsband omgezet in een officiële relatie en werd Bergama de vijfde zusterstad van Alkmaar. De band helpt bij de integratie van Turken in Alkmaar en bij de verbetering van de onderlinge verhoudingen.

Bergama

Bergama