OVER HET AUC

Alkmaar onderhoudt stedenbanden met 5 Europese steden. De contacten met Bath zijn ontstaan aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, daarna zijn er nog 4 steden bijgekomen.

Het AUC (Alkmaars Uitwisselings Comité) heeft als taak het coördineren, stimuleren en subsidiëren van uitwisselingen tussen Alkmaar en haar zustersteden Bath, Darmstadt, Troyes, Tata en Bergama.

Jaarlijks vinden er circa vijftig uitwisselingen plaats, waarbij ongeveer 1.000 mensen betrokken zijn.

DE STEDEN ZIJN DICHTERBIJ GEKOMEN,
DE MENSEN OOK


Uitwisselingen 2022
 • augustus
 • Fotografen uit Bath verzorgen met de fotoclubs in Alkmaar een tentoonstelling met als thema ‘Bath anders bekeken’. De expositie is te bezichtigen in het pop-up museum aan het Waagplein (in de voormalige Oilily-winkel). Hier is ook de film over Eli Prins en het ontstaan van de stedenband te bezichtigen
 • 4-7 aug.
 • Atleten van atletiekvereniging Hylas brengen een bezoek aan Tata om deel te nemen aan de jaarlijkse Minimarathon in de Hongaarse zusterstad Tata
 • Eind aug.
 • Het bestuur van Alkmaarders op de Kaart brengt een bezoek aan Bath om de gong te slaan, die Alkmaar in 1946 op 31 augustus heeft aangeboden aan de Engelse zusterstad
 • Eind aug.
 • Een delegatie van het Alkmaars Uitwisselings Comite is aanwezig bij de plechtigheden rond de viering van 75 jaar twinning en bij het slaan op de gong, die Alkmaar in 1946 op 31 augustus heeft aangeboden aan de Engelse zusterstad
 • Aug./sept.
 • Alkmaarse fotografen exposeren in Bath met de fotoclubs in Bath; het thema van de expositie is ‘Alkmaar anders bekeken’
 • 15-17 sept.
 • Een delegatie van het Alkmaars Uitwisselings Comité brengt eem werkbezoek aan Troyes om de uitwisselingsprojecten voor het komende jaar te bespreken
 • September
 • In Darmstadt wordt het jaarlijkse Internationale Jeugdorkest geformeerd met deelnemers uit de zustersteden
 • Najaar
 • Ambtenaren van de Bath and North East Sommerset (B&NES) willen een project organiseren samen met ambtenaren van de gemeente Alkmaar rond duurzaamheidOVer de oorsprong van internationale stedenuitwisseling en een straatorgeltje

In Alkmaar, op de hoek van de Bierkade en de Keizerstraat staat een klein pand met een eenvoudige bakstenen klokgevel uit het einde van de 18de eeuw. Dit ogenschijnlijk simpele pandje is in feite de bakermat van de internationale stedenuitwisseling. Ten tijde van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog woont hier de familie Prins in Alkmaar. Vader Isaak en moeder Rosette blijven hier wonen tot 5 maart 1942, de dag waarop zij Alkmaar moeten verlaten. Dochter Rosa Prins, die in 1936 met Herbert Cecil Tobin (een Engelse redacteur) is getrouwd, vertrekt in 1939 naar Engeland en uiteindelijk vestigen zij zich in Bath. AIs de Duitsers het jaar daarop Nederland bezetten, vlucht zoon Eli Prins met een vissersschip uit de IJmuidense haven (de Jonge Jochem, gecharterd door Goudsmit, directeur van de Bijenkorf).

In Engeland aangekomen zoekt Eli Prins zijn zus op. Hier richt hij zich tot de plaatselijke Rotaryclub met het verzoek iets voor de hulpeloze mensen in Alkmaar te doen. Vervolgens wordt met een klein straatorgeltje voor dit goede doel geld en goederen ingezameld (ruim 1000 Engelse pond). Niet veel later gingen Bath en Alkmaar een vriendschapsband aan. Dit feit wordt gezien als het eerste internationale stedencontact. Het orgeltje is na de oorlog naar Alkmaar verhuisd. Het staat nu, na een restauratie in Bath, in de Grote Kerk in Alkmaar. Op 11 augustus keert het orgeltje terug naar de hal van het stadhuis. Alkmaar en Bath zijn nog steeds zustersteden. De film die is gemaakt over deze bijzondere stedenband kunt u hieronder bekijken.

KIJK HIER VOOR DE FILM OVER DE BIJZONDERE STEDENBAND

film