Warm welkom bij terugkomst Barrel Organ in stadhuis Alkmaar

Het Barrel Organ, het straatorgeltje waarmee tijdens de Tweede Wereldoorlog in Bath geld en goederen werden opgehaald voor de Alkmaarders, is officieel teruggekeerd in het stadhuis van Alkmaar. Burgemeester Anja Schouten toostte afgelopen donderdag op de officiële terugkomst van orgeltje in het gemeentehuis. Zij deed dit in het bijzijn van bestuursleden van de Rotary Club Alkmaar, dirigent Otto de Jong, leden van de Projectgroep Bathweek 2022, de heer Jaap Schuurman van Stad Alkmaar, betrokkenen vanuit de gemeente Alkmaar en een aantal bestuursleden van het Alkmaars Uitwisselings Comité (AUC).

De gemeente Bath heeft het orgeltje na de oorlog cadeau gedaan aan de gemeente Alkmaar. In 2019 bleek echter dat het orgeltje, The Grand Old Little Lady, zoals ze in Engeland wordt genoemd, nodig gerestaureerd diende te worden. De firma Stad Alkmaar heeft het orgeltje naar Bath vervoerd. Daar werd ze volledig gerestaureerd, waardoor ze nu weer klinkt zoals 75 jaar geleden. Op 21 mei speelde het orgeltje – precies op tijd weer terug gekomen in Alkmaar - samen met het Artiance Jeugdorkest onder leiding van Otto de Jong tijdens een benefietconcert. Dit concert, georganiseerd door de Rotary Club Alkmaar, heeft € 10.000,- opgebracht voor de Voedselbank Alkmaar.

Medemenselijkheid
Burgemeester Anja Schouten ziet het orgeltje als een praatstuk. Het geeft passerende bezoekers, zoals zakelijke bezoekers maar bijvoorbeeld ook bezoekers tijdens Open Monumentendag, aanleiding voor vragen en een goed gesprek. Het is ook een beeld van medemenselijkheid want het lot bepaalt immers wie er hulp mag geven en wie er hulp nodig heeft. Kijk ook nu naar: wéér een oorlog. Het orgeltje staat tussen twee plaquettes van steden die de stad Alkmaar bedanken voor háár hulp aan anderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De burgemeester bedankte iedereen, die het orgeltje een warm hart toedraagt en hoopt nog lang van de Grand Old Little Lady te mogen genieten.
Jongeren van Randers Budosporten naar Bath

Het judoseizoen 2021-2022 werd door een aantal judoka’s van Randers Budosporten afgesloten in het Engelse Bath. Het eerste weekend van de vakantie werd in de Alkmaarse zusterstad de International Western Area Open gehouden met aansluitend een trainingsstage op de Bath University. Een mooie gelegenheid om de vriendschappelijke banden weer aan te halen en een nieuwe groep judoka’s kennis te laten maken met deze prachtige stad en het Engelse gezinsleven.


De week voorafgaand aan de trip hadden de judoka’s, hun ouders en de gastgezinnen al kennis gemaakt met elkaar via een groepsapp. Uit alles bleek dat de judoka’s zeer welkom waren. Ondanks de horrorverhalen over de wachtrijen op Schiphol verliep de reis naar Bristol voorspoedig. Hier werden de judoka’s opgehaald door de gastgezinnen, waarna ze ’s middags ook de eerste kennismaking hadden met de stad Bath. In de groepsapp van de judoka’s kwamen al snel de eerste berichten over hoe geweldig het was in de gastgezinnen.

Trainingsstage
Op zaterdag stond het toernooi gepland. De resultaten wisselden, maar uiteraard waren er weer genoeg punten om mee te nemen naar de trainingen van de volgende dagen. Daarbij was het voor allen de eerste wedstrijd in het buitenland, ook weer een ervaring op zich. Zondag stonden er twee trainingen van twee uur in de planning. Toevallig voor deze groep ook de eerste kennismaking met het begrip trainingsstage (trainingen bestaand uit enkel het judoën van wedstrijden tegen en met andere judoka’s). Deze trainingen zijn leerzamer voor de judoka’s dan het toernooi en ze kregen zelfs de kans te sparren met een aantal Olympiërs. Tussen de trainingen door werd het stadscentrum nog een laatste keer bezocht voor wat souvenirs voor thuis en wat foto’s voor het thuisfront. Vol spierpijn werd ook de laatste training op maandagochtend volbracht, alvorens er weer teruggekeerd diende te worden naar Nederland.

Vriendschappen voor het leven
Op de terugweg en thuis hadden niet de verhalen over de zware trainingsinspanningen de overhand, maar alle gezellige en hilarische momenten beleefd met de gastgezinnen. Een van de gezinnen zal in oktober Alkmaar bezoeken en als het goed is komen beide gastgezinnen naar Nederland als Randers een uitwisselingstoernooi zal organiseren met de clubs van de zustersteden. Al met al weer een zeer geslaagd weekend met nieuwe vriendschappen en herinneringen voor het leven.


Delegatie Uitwisselings Comité bij Bergama Internationaal Festival

Een delegatie van het Alkmaars Uitwisselings Comité was eind juni op bezoek bij de collega’s in de Turkse zusterstad Bergama. Hier, in het oude Pergamon, werd het 86e Internationaal Festival georganiseerd. Naast de opgravingen uit de oudheid is Bergama internationaal befaamd om zijn cultuurfestival ieder jaar in juni, waar vooraanstaande artiesten optreden maar waarin ook recht wordt gedaan aan de eigen Bergamese cultuur en cultuurgeschiedenis.

Tijdens het bezoek zijn veel nieuwe contacten gelegd en reeds bestaande contacten zijn vernieuwd. Dit laatste was nodig omdat de bezoeken over en weer stil lagen vanwege de lockdown. Zo zijn er plannen het uitwisselingsproject tussen het gymnasium van Bergama en het Murmellius Gymnasium weer nieuw leven in te blazen. Daarnaast is een bezoek gebracht aan het bestuur van de basisscholen in Bergama om een contacten tussen leerkrachten tot stand te brengen. Vanuit de Europese Unie zijn er veel mogelijkheden voor subsidiering van deze contacten om de internationalisering op scholen te bevorderen.


Model Spoorclub Alkmaar op bezoek bij Eisenbahnmuseum Darmstadt

Eind mei (25 mei tot en met 30 mei) was een delegatie van de Model Spoorclub Alkmaar (MSA) op bezoek bij het Eisenbahnmuseum Darmstadt/Kranichstein. Het was het 15e bezoek aan de Duitse vrienden om deel te nemen aan de Bahnwelttagen rond Hemelvaart met een modelbaan. Ter gelegenheid van het 15e bezoek aan Darmstadt had voorzitter Bob de Mon een olieverfschilderij van de locomotief Feurliche Elias gemaakt met daarin Armin Schmidt, de man die in 2006 het initiatief nam tot deze uitwisseling. Als tegenpresent kregen MSA van het museumbestuur een authentiek messing nummerschild van een zeer bekende Hollandse diesellocomotief, namelijk de 2206. Dit type locomotief reed dit keer ook op de door MSA meegebrachte modelbaan, bestaande een deel van de baan van de Museum Stoomtram Hoorn/Medemblik met daarop de toepasselijke treinen en gebouwen. Hiervoor was veel belangstelling! De Alkmaarders werden ondergebracht in een eigen slaapwagen, die op het emplacement stond opgesteld. Ook in september is een delegatie van MSA bij het jaarlijkse Dampflokfest aanwezig en er zijn afspraken gemaakt over een tegenbezoek aan Alkmaar.
  

Bezoek Kennemerpoort aan pop-up museum over Truus Wijsmuller en Eli Prins

Vandaag bezocht juf Mette met de kinderen van klas 6B van OBS De Kennemerpoort het pop-up museum in de voormalige Oilily-winkel aan het Waagplein. De groep werd in 2-en verdeeld zodat alle kinderen voldoende aandacht konden krijgen en vragen konden stellen in zowel het Truus Wijsmuller deel van het museum als in het AUC-deel. De meeste kinderen bleken woonachtig in het centrum van de stad, waardoor velen van hen de Bierkade kenden en waarschijnlijk een volgende keer met meer belangstelling langs het huis van Eli Prins zullen lopen. De leerlingen bleken geïnteresseerde toehoorders van het verhaal van de ontsnapping naar Bath door Eli Prins en wilden graag luisteren naar de video, die aan de hand van foto’s over dit verhaal is gemaakt. Onder het genot van glaasjes limonade werden de vragenlijsten over Truus Wijsmuller serieus ingevuld. Zoals juf Mette in het gastenboek schreef: ‘Een verhaal dat verteld moet worden!’

Het pop up museum nodigt overige scholen ook van harte uit om een bezoek te brengen. Meer info: https://tantetruusishier.nl


  


BATH BARREL ORGAN HOOFDROL IN BENEFIETCONCERT

Het Bath Barrel Organ is terug in Alkmaar. Klein, mooi en symbool van onze vriendschapsband. Het benefietconcert Victory Circle of Music, georganiseerd door Rotaryclub Alkmaar, met een keur aan artiesten, BigBand Miss Jones én het Regionaal Jeugd Orkest Artiance o.l.v. Otto de Jong had een opbrengst van
€ 10.000,- voor de Voedselbank Alkmaar. Hiermee is de cirkel weer rond!
Dank aan Stad Alkmaar voor het zorgvuldige transport naar Engeland voor de restauratie van het straatorgeltje!

                                                 ONTHULLING GEDENKSTEEN 75 JAAR TWINNING

Afgelopen zaterdag heeft Alkmaars burgemeester Anja Schouten een gedenksteen onthuld bij de Bathbrug. Zij deed dit samen met Chris Davies, voormalig voorzitter van de Rotary Club Bath en voorzitter van de Bath Alkmaar Twinning Association. De steen herinnert aan het ontstaan van de stedenband tussen Alkmaar en Bath, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog is ontstaan. De onthulling van de steen zou eigenlijk twee jaar geleden plaatsvinden, maar vanwege de pandemie is dit twee jaar uitgesteld. Ook een delegatie van de Bath-Alkmaar Twinning Association was bij de plechtigheid aanwezig evenals een delegatie van de Rotary Club Bath. Na de onthulling van de plaquette, ontworpen door Haker Natuursteenbedrijf BV, heeft de heer Van Dam senior een door hem gemaakte aquarel van de Bathbrug overhandigd aan Anja Schouten en Chris Davies.

Bezoek Bath-Alkmaar Twinning Association
De leden van de Bath-Alkmaar Twinning Association waren op bezoek in Alkmaar ter gelegenheid van de 75-jarige stedenband tussen Alkmaar en Bath. De delegatie was hier op uitnodiging van het Alkmaars Uitwisselings Comité. Uiteraard brachten zij een bezoek aan het Pop-up Museum over Truus Wijsmuller-Meijer en Eli Prins, die samen met de Rotary Club Bath zorgde voor het contact tussen beide steden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. De delegatie had ook een Round Table met ambtenaren van de vakgroep Duurzaamheid van de gemeente Alkmaar waarbij gesproken is over de duurzaamheidsprojecten in beide steden, zoals vergroeningsprojecten, klimaatadaptatie en transport.

Bezoek Rotary Club Bath
Ook een delegatie van de Rotary Club Bath was afgelopen weekend op bezoek in Alkmaar. De 14 Rotarians waren te gast bij de Rotary Club Alkmaar. Beide organisaties stonden aan de wieg van de stedenband in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast vierde de Rotary Club Alkmaar haar 90-jarig jubileum met een benefietconcert Victory Circle of Life in de Grote Sint Laurenskerk op zaterdag 21 mei met diverse artiesten en een optreden van het Barrel Organ samen met het Alkmaars Regionaal Jeugdorkest Artiance. Tijdens het concert is een cheque van € 10.000,- uitgereikt aan de voorzitter van de Voedselbank Alkmaar.

Oudste stedenband van Europa
De stedenband tussen Alkmaar en Bath is de oudste van Europa. Door velen is er dit weekend bij stilgestaan dat het nog steeds zeer actueel is dat mensen zich voor elkaar inzetten en dan laat de band tussen onze steden zien hoe belangrijk en duurzaam dat kan zijn.Bath Week 75 years of twinning

Komende week zijn er diverse activiteiten georganiseerd vanwege 75 jaar twinning Alkmaar – Bath. Sinds woensdag 11 mei is het gerestaureerde ‘barrel organ’ weer terug in Alkmaar. Het gaat hierbij om het straatorgeltje waarmee in Bath geld werd ingezameld voor de Alkmaarse bevolking tijdens het laatste oorlogsjaar. Het barrel organ verblijft tot en met zaterdag 21 mei in de Grote Sint Laurenskerk en is hier te bezichtigen tot in ieder geval het concert Victory Circle of Life op zaterdag 21 mei, waarin het orgeltje een hoofdrol speelt.

Pop-up Museum Truus Wijsmuller-Meijer
Vrijdag 13 mei om 11.15 uur wordt in het voormalige Oilily-pand aan het Waagplein een tentoonstelling over het leven van Truus Wijsmuller-Meijer geopend. Hier wordt het bijzondere verhaal verteld over deze in Alkmaar geboren en getogen vrouw, die 10.000 kinderen het leven redde uit handen van de nazi’s. Voor Truus werd twee jaar geleden een fraai beeld onthuld op de Gewelfde Stenenbrug. Een tweede deel van de expositie zoomt in op de relatie tussen Alkmaar en Bath, de Engelse stad die zoveel betekende voor Alkmaar vlak na de oorlog, met voedsel- en kledinghulp. De vriendschapsband tussen onze steden bestaat al 77 jaar. Alkmaarder Eli Prins, die naar Engeland vluchtte en in Bath terecht kwam, zorgde ervoor, dat de bevolking van Bath zich het lot van de Alkmaarders aantrok. Twee beroemde Alkmaarders dus, die onze band met Engeland vertegenwoordigen: Truus, die de vluchtelingen-kinderen naar Engeland liet ontsnappen; Eli Prins, die in Engeland overlevingspakketten voor Alkmaar organiseerde. De expositie is te zien van donderdag tot en met zondag van 12.00 – 17.00 uur; vrijdags van 11.00 – 17.00 uur tot eind juni. Foto’s, teksten en films vertellen de beide verhalen. Klassen en groepen kunnen een eigen tijdstip reserveren en desgewenst een inleiding krijgen (op aanvraag via tantetruusishier@gmail.com.

Bezoek Bath-Alkmaar Twinning Association
Ter gelegenheid van de 75-jarige stedenband tussen Alkmaar en Bath brengt een delegatie van de Bath-Alkmaar Twinning Association een bezoek aan het Alkmaars Uitwisselings Comité van 19 tot en met 22 mei. Het 75-jarige jubileum is vanwege corona uitgesteld naar dit jaar. Uiteraard brengt de delegatie een bezoek aan het Pop-up Museum Truus Wijsmuller-Meijer. De delegatie is bovendien ook aanwezig bij het concert Circle of Life op zaterdag 21 mei in de Grote Sint Laurenskerk.

Bezoek Rotary Club Bath
In dezelfde periode brengt de Rotary Club Bath een bezoek aan Alkmaar. De 14 Rotarians zijn te gast bij de Rotary Club Alkmaar. Beide organisaties stonden aan de wieg van de stedenband in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast viert de Rotary Club Alkmaar haar 90-jarig jubileum met een benefietconcert in de Grote Sint Laurenskerk op zaterdag 21 mei met diverse artiesten en een optreden van het Barrel Organ samen met het Alkmaars Regionaal Jeugdorkest Artiance. De opbrengst van dit concert is voor de Voedselbank. Er zijn nog kaarten te bestellen voor dit prachtige concert via deze link van de Grote Kerk.

  PRIJSWINNAARS VAN PUZZEL VAN 8 OCTOBER VEREENIGING NAAR BATH

De afgelopen dagen brachten de prijswinnaars van de puzzel van de 8 October Vereeniging een bezoek aan Bath. Zij werden ontvangen door de burgemeester van Bath en rondgeleid door leden van de Bath-Alkmaar Twinning Association (BATA). Gezien hun enthousiaste reacties was het bezoek zeer geslaagd!

  BARREL ORGAN BATH TE BEWONDEREN IN GROTE KERK OP 21 MEI

Het beroemde inmiddels herstelde straatorgeltje van Bath komt terug naar Alkmaar. Tijdens de Victory Circle of Music op zaterdag 21 mei is het te bewonderen in de Grote Sint Laurenskerk. Een muzikaal spektakel à la de beroemde Night of the Proms. De opbrengst is bestemd voor de Voedselbank. Kaarten à € 25,- zijn verkrijgbaar via www.grotekerk-alkmaar.nl  

  
ROEIERS UIT BATH IN ALKMAAR VOOR ROEIWEDSTRIJD


  
  

Afgelopen weekend waren roeiers uit Alkmaars zusterstad Bath in Alkmaar op bezoek bij de ARZV om deel te nemen aan de AA-race op zondag 24 april. De roeiwedstrijd vond plaats op het Kanaal Omval-Kolhorn, dus het traject tussen de Broekhornbrug (bij Broek op Langedijk) en de Nollenbrug.

De AA-Race is een jaarlijkse roeiwedstrijd over 4 kilometer rondom Alkmaar. De wedstrijd wordt gevaren in meerdere heats, de eerste start om 11.00 uur. Voor de jeugd is er een speciale jeugdheat over 2,3 kilometer. Prachtig roeiwater met fietspad langs het hele parcours. Rond 16.00 uur komt burgemeester Anja Schouten om de prijzen uit te reiken. Na afloop is er een gezellige barbecue voor alle deelnemers.

Stadswandeling
De ARZV onderhoudt nauwe banden met de Bath Minerva Rowing Club. Na de onderbreking van twee jaar vanwege corona kan het jaarlijkse evenement dit jaar weer plaatsvinden. De ARZV organiseert voor de Engelse gasten op zaterdag 23 april een stadswandeling. De stadswandeling start met een rondleiding door de Molen van Piet, hoe Alkmaars wil je het hebben!

75-jarige stedenband   
Deze uitwisseling vormt tevens de eerste uitwisseling van het jubileumprogramma met Bath, de stedenband die ontstond in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. Het 75-jarige jubileum is vanwege corona uitgesteld naar dit jaar. Het programma start op 11 mei met de terugkeer van het gerestaureerde ‘barrel organ’, het straatorgeltje waarmee in Bath geld werd ingezameld voor de Alkmaarse bevolking. Het hoogtepunt van het jubileum is in het weekend van 19 tot 22 mei aanstaande met het bezoek van een delegatie van de Bath – Alkmaar Twinning Association (BATA).
BATH BARREL ORGAN TERUG NAAR ALKMAAR


  
  

Het gerestaureerde Barrel Organ staat klaar om weer van Bath naar Alkmaar vervoerd te worden. Het orgeltje dat in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog werd ingezet om geld in te zamelen voor verarmde inwoners van Alkmaar, stond jarenlang in de hal van ons stadhuis maar is nu in Bath gerestaureerd en komt begin mei weer terug naar Alkmaar.

Afgelopen donderdag heeft de Bath-Alkmaar Twinning Association in het stadhuis van Bath een farewell party georganiseerd voor het Barrel Organ. Ook is stilgestaan bij de 75-jarige vriendschapsband tussen beide steden.

Concert voor de Voedselbank
Zaterdag 21 mei staat het orgeltje centraal tijdens het benefietconcert ‘Circle of Music’ in de Grote Sint Laurenskerk. Diverse artiesten treden op, waaronder Big Band Miss Jones, sopraan Karin ten Cate en singer/songwriter Elise Mannah en ons eigen Regionaal jeugdorkest Artiance onder leiding van dirigent Otto de Jong. De opbrengst van dit speciale concert is voor de Voedselbank. Zo is de cirkel weer rond. Kaarten voor het concert kosten € 25,- en zijn te bestellen via www.grotekerk-alkmaar.nlPANEEL VAN HET GROTE RAAM VOOR ALKMAARSE ZUSTEDEN

  1. Op zondagmiddag 27 februari was het AUC-bestuur aanwezig bij een bijzondere bijeenkomst in de Grote Kerk in Alkmaar. Het AUC heeft - mede namens de 5 zustersteden van Alkmaar - een paneel gesponsord in Het Grote Raam.

  2. Kunstenares Fiona Tan, die het spectaculaire nieuwe raam heeft ontworpen, gaf een toelichting op het hele proces van inspiratie opdoen bij diverse kathedralen in Europa, op het ontwerp zelf en op het productieproces.

  3. Het ‘Licht van de Vrijheid’ zoals Het Grote Raam gaat heten, zal 7 oktober 2023 officieel worden onthuld.


Op zaterdag 12 februari vond in het IJkgebouw in Alkmaar de feestelijke prijsuitreiking plaats van de prijsvraag uit het 8 October Magazine van de 8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet. De drie prijswinnaars waren van tevoren niet op de hoogte gesteld welke prijs zij hadden gewonnen: de gouden damesring met briljant van Piet Peperkamp, de glossy fotoshoot van Natasja van der Woude of de reis voor twee personen naar Bath. Het Alkmaars Uitwisselings Comité was medesponsor van deze laatstgenoemde prijs. Op de foto's reikt voorzitter van het AUC Dick Jan Braaij de prijs uit aan de gelukkige prijswinnaar Arjan Blok, die samen met zijn echtgenote Susan Blok-Evers een reisje naar Bath mag maken. Wij wensen hen daar een prettig verblijf toe. Verder danken wij de 8 October Vereeniging voor de prettige samenwerking.

https://bath-alkmaar.org.uk/   

  

Nieuwe plannen voor 2022

Ondanks alle onzekerheden zijn de eerste plannen voor het nieuwe jaar binnen. De viering van 75 jaar stedenband met
Bath werd 28 mei (digitaal) gevierd, zie: https://www.youtube.com/watch?v=uyNcK7lt9wM

Ook dit jaar willen wij nog aandacht besteden aan dit jubileum. In het weekend van 20 mei 2022 organiseert de
Rotary Alkmaar een concert samen met het Regionaal Jeugdorkest Artiance en met het gerestaureerde orgeltje.
Dit orgeltje speelde in Bath, aan het einde van WOII, een grote rol bij het inzamelen van geld en goederen ten
behoeve van de Alkmaarse bevolking. Het orgeltje is in 2021 in Bath gerestaureerd en zal in april weer in
Alkmaar arriveren. Ook de Rotary Club Bath is hierbij uitgenodigd. Naast het gezamenlijke concert zijn er ook
fototentoonstellingen van fotoclubs uit Bath en Alkmaar.

Een ander hoogtepunt is rond 31 augustus 2022, de datum waarop in 1946 de Alkmaar gong aan Bath is overhandigd.
Zowel in Bath als in Alkmaar zijn er dan uitwisselingsbezoeken.

Wilt u met uw vereniging of organisatie ook deel uitmaken van dit programma of iets organiseren met een van de
andere zustersteden en een beroep doen op een bijdrage, stuur dan een mail naar info@alkmaarauc.nl.

Interview met Dick Jan Braaij, voorzitter van het AUC, over de uitwisselingen

met de zustersteden in de Glossy 8OV van de 8 October Vereeniging.


Klik voor interview.pdf


Ontsnapping naar Bath

In de vroege uren van 15 mei 1940 sprong de Joodse Alkmaarder Eli Prins letterlijk op de allerlaatste boot die uit IJmuiden naar Engeland vertrok. Na een avontuurlijke tocht met interessante reisgenoten kwam hij terecht in Bath, waar hij zich aansloot bij de luchtbeschermingsdienst en twee zware Duitse bombardementen meemaakte. Hij werkte ook voor de Nederlandse regering in ballingschap in Londen en ontmoette koningin Wilhelmina. Na de oorlog trouwde hij met een Engelse en bleef hij in Bath wonen.

In 1945 gaf hij in zijn nieuwe woonplaats de aanzet tot een grote inzamelingsactie voor zijn door de hongerwinter geteisterde geboortestad. Hieruit kwam een officiële vriendschapsband tussen beide steden voort, vermoedelijk de eerste ter wereld, die nog altijd bestaat.

Auteur Aletta Stevens groeide op in Rotterdam en woont in Engeland. Ze werkt als vertaler en schrijver, en is lid van de Bath-Alkmaar Twinning Association. Eerder verscheen van haar hand Het tweede schot – Een familieverhaal uit bezet Friesland.

Scandinavist en ervaren boekvertaler Geri de Boer voelt zich al bijna veertig jaar Alkmaarse en ging op talrijke uitwisselingsbezoeken naar Bath.

Verschijningsdatum: 28 mei 2021. Uitgegeven met steun van het Alkmaars Uitwisselings Comité (AUC) en Geri de Boer Vertalingen. Paperback: 272 pagina's met zwart-wit foto's en kaarten, voorwoord, tekstnoten, bronnenlijst en register. Verkrijgbaar in de boekhandel, website van Bornmeer/Noordboek, bol.com en amazon.nl.

De schrijfster is beschikbaar voor interviews en is hiervoor bereikbaar via www.alettastevens.co.uk

75 jaar stedenband Bath Alkmaar!

De stedenband tussen Alkmaar en de Engelse stad Bath bestaat 75 jaar. Om deze verjaardag te markeren vindt op vrijdag 28 mei 2021 een bijeenkomst plaats in Theater de Vest. Deze bijeenkomst is via de link   https://youtu.be/uyNcK7lt9wM nog te bekijken.

Het ontstaan van de stedenband, geïnitieerd door de naar Bath gevluchte Alkmaarder Eli Prins en de Rotary Club Bath, is opgetekend door schrijfster Altetta Stevens. In het Engelstalige boek “The remarkable journey of Mr. Prins’ verhaalt zij over de spannende ontsnapping van Eli Prins op de laatste boot vanuit IJmuiden naar Engeland op 15 mei 1940, zijn leven in Bath waar hij veel bekendheid gaf aan zijn thuisstad Alkmaar en over zijn werkzaamheden voor de Nederlandse regering in ballingschap.

Dit Engelstalige boek is vertaald door Geri de Boer en onder de naam ‘Ontsnapping naar Bath’ uitgegeven. Het eerste Nederlandstalige exemplaar is op 28 mei overhandigd aan loco-burgemeester en wethouder van de gemeente Alkmaar, Paul Verbruggen. De bewoners van beide zustersteden kunnen nu in hun eigen taal het ontstaan van de stedenband lezen.

Ook is tijdens de bijeenkokmst de nieuwe kaart van Alkmaarders op de Kaart gepresenteerd, met Eli Prins de hoofdpersoon. Tevens zijn aantal personen, die deelnamen aan de allereerste uitwisselingen in 1945 en 1946, geïnterviewd. Ook vinden er interviews plaats met Chris Davies, de voorzitter van de Bath Alkmaar Twinning Association en met Gwythian Prins, de zoon van Eli Prins. Kortom, vier dit verjaardagsfeestje digitaal mee !

  

  

  

Inhuldiging herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan de vernietiging van de Joodse gemeenschappen in de partnersteden van Darmstadt

DARMSTADT, 10 NOVEMBER 2019 - Op uitnodiging van de gemeente Darmstadt was een delegatie van het Alkmaars Uitwisselings Comité en een afvaardiging namens de Joodse gemeenschap uit Alkmaar aanwezig bij de inhuldiging van een herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan de vernietiging van de Joodse gemeenschappen in de partnersteden van Darmstadt. Op zondag 10 november 2019 vond deze inhuldiging plaats bij de voormalige Liberale Synagoge van Darmstadt. Van deze synagoge is alleen een gedeelte van de fundamenten overgebleven. In de nacht van 9 op 10 november 1938 werd deze synagoge, samen met nog drie synagogen in Darmstadt verwoest. Op een pilaar aan de buitenzijde van dit gebouw bevindt zich de herdenkingsplaquette.

De onthullingsceremonie speelde zich dus af in de buitenlucht op de trappen van dit gebouw. Allereerst was er een toespraak van de Oberbürgermeister van Darmstadt, Jochen Partsch. Daarna van vertegenwoordigers van de Darmstädter Geschichtswerkstatt. Vervolgens was de Alkmaarse afgevaardigde professor Gwythian Prins aan de beurt. Zijn speech werd vertaald vanuit het Engels in het Duits door de tolk. Het was een aangrijpend verhaal, dat veel indruk op de aanwezigen maakte. Vervolgens hield Rafal Kowalski zijn toespraak namens de Joodse gemeenschap uit zusterstad Płock (Polen). Ook deze toespraak werd vertaald in het Duits. Daarna werd door de sprekers de plaquette onthuld. Na een kort samenzijn op de trappen van de synagoge verplaatste het gezelschap zich naar de Nieuwe Synagoge van Darmstadt waar later op de dag een herdenkingsdienst zou plaatsvinden, gevolgd door een stille tocht door Darmstadt om aandacht te vragen voor het opkomend antsemitisme.

U kunt de speech van dhr. Prins via deze link downloaden: Darmstadt speech10Nov19FINAL101119.docx

Burgemeester Darmstadt
        


Overeenkomst Bath-orgel ondertekend

ALKMAAR, 18 OKTOBER 2019 - Op woensdag 16 oktober 2019 hebben de burgemeester van Bath en Alkmaar, in aanwezigheid van o.a. leden van het AUC, een overeenkomst ondertekend die voorziet in de tijdelijke verhuizing van het bijzondere 'barrel organ' naar Bath. Naar verwachting komt het barrel organ in april 2022 weer terug naar Alkmaar.

Regionaal Jeugdorkest bezoekt Tata

TATA, 2 MEI 2019 - Van 26 april tot en met 2 mei 2019 vond de tweejaarlijkse buitenlandse concertreis van het Regionaal Jeugdorkest Artiance. Waar onze Engelse zusterstad Bath de afgelopen twee edities werd aangedaan, werd er nu voor gekozen om de muzikale banden aan te halen met het Hongaarse Tata. Het AUC heeft subsidie verleend voor deze reis. De muzikanten omschreven de toernee als een geweldige ervaring en een prachtige herinnering om te bewaren. Zo werd ook Budapest bezocht en werd er samengewerkt met kinderen uit Tata zelf, waaruit ook nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. Hoogtepunt was een groots concert op 30 april, waarbij naast bekende Nederlandse muziek zoals 'Tulpen uit Amsterdam' ook klassieke werken zoals de finale van Mahler's Derde Symfonie. Zo brengt de muziek jonge mensen uit onze zustersteden dichter bij elkaar.

Klik hier om de volledige opname van het concert terug te kijken.

Bezoek Kamerorkest Darmstadt zeer geslaagd

ALKMAAR, 30 MAART 2019 - Op 30 maart 2019 speelde het Kamerorkest van de TU Darmstadt in de Grote Kerk van Alkmaar, samen met stadsorganist Pieter van Dijk. Toehoorders konden genieten van een prachtig repertoire van o.a. Händel en Bach. Niet alleen orgel en orkest speelden samen; het orkest speelde zelf ook in volledige bezetting en met een blazersensemble. Na het concert is er gegeten bij het Gulden Vlies, samen met het bestuur van het AUC. Op de zondag stond er nog een rondvaart op het programma, zodat onze Duitse gasten de stad goed leerden kennen.

Wij danken het Kamerorkest van de TU Darmstadt voor hun komst naar Alkmaar. Het AUC heeft deze uitwisseling van harte ondersteund, en hoopt dat de muziek nog veel moois voor onze zustersteden mag brengen.

Voor achtergrondinformatie over het bezoek, zie het artikel in het Alkmaars Weekblad.