Planning uitwisselingen 2022

Nu de wintertijd weer aanbreekt wordt het tijd om de planning voor 2022 te gaan invullen. De mogelijkheden voor uitwisselingen beginnen langzamerhand weer ruimer te worden. Wat zijn de plannen van uw organisatie, school of club voor het komende seizoen?

Op 28 mei hebben wij de 75-jarige stedenband met Bath gevierd met een bijeenkomst in de Pleinzaal van De Vest met een live verbinding met het uitwisselings comite in Bath. Ook volgend jaar willen wij nog aandacht besteden aan dit heugelijke feit. Op zaterdag 21 mei 2022 gebeurt dit o.a. met een concert van het Regionaal Jeugdorkest in combinatie met het gerestaureerde Barrel Organ in de Grote Sint Laurenskerk. In samenwerking met de Projectgroep Bathweek organiseren Alkmaarse fotoclubs met fotografen in Bath een expositie rond het thema ‘Alkmaar anders bekeken’. De fotografen in Bath sturen foto’s in rond het thema ‘Bath anders bekeken’.

Als Alkmaars Uitwisselingscomité (AUC) zijn wij benieuwd naar ideeën voor volgend jaar. Wij helpen u graag bij de connectie én de financiële ondersteuning.

Voor meer info kijk op www.alkmaarauc.nlof stuur een mail naar secretaris@alkmaarauc.nl

Feuerliche Elias

Bezoek Model Spoorwegclub Alkmaar aan Darmstadt

Het Alkmaars Uitwisselings Comité ondersteunde in september een bezoek van drie leden van de Model Spoorwegclub Alkmaar aan de Spoorclub Darmstadt. Alhoewel het geplande Dampflokfest geannuleerd was, kon er toch een bezoek worden gebracht aan de stoomtram Feuerliche Elias. De man die in 2006 de band tussen het Eisenbahnmuseum en de Model Spoorwegclub Alkmaar is aangegaan, de heer Armin Schmitt, is stoker op deze stoomtram. Ook werd de lokloods in Eberstadt bezocht waar getoond werd hoe na een dag rijden een hete stoomlok wordt ontdaan van het restant nog gloeiende kolen.

Met het Eisenbahnmuseum is gesproken over de plannen voor de festiviteiten rond Hemelvaartsdag 2022 en de bijdrage die de Model Spoorclub Alkmaar daaraan kan leveren.

Interview met Dick Jan Braaij, voorzitter van het AUC, over de uitwisselingen

met de zustersteden in de Glossy 8OV van de 8 October Vereeniging.


Klik voor interview.pdf


Ontsnapping naar Bath


In de vroege uren van 15 mei 1940 sprong de Joodse Alkmaarder Eli Prins letterlijk op de allerlaatste boot die uit IJmuiden naar Engeland vertrok. Na een avontuurlijke tocht met interessante reisgenoten kwam hij terecht in Bath, waar hij zich aansloot bij de luchtbeschermingsdienst en twee zware Duitse bombardementen meemaakte. Hij werkte ook voor de Nederlandse regering in ballingschap in Londen en ontmoette koningin Wilhelmina. Na de oorlog trouwde hij met een Engelse en bleef hij in Bath wonen.

In 1945 gaf hij in zijn nieuwe woonplaats de aanzet tot een grote inzamelingsactie voor zijn door de hongerwinter geteisterde geboortestad. Hieruit kwam een officiële vriendschapsband tussen beide steden voort, vermoedelijk de eerste ter wereld, die nog altijd bestaat.

Auteur Aletta Stevens groeide op in Rotterdam en woont in Engeland. Ze werkt als vertaler en schrijver, en is lid van de stedenbandvereniging Bath-Alkmaar. Eerder verscheen van haar hand Het tweede schot – Een familieverhaal uit bezet Friesland.

Scandinavist en ervaren boekvertaler Geri de Boer voelt zich al bijna veertig jaar Alkmaarse en ging op talrijke uitwisselingsbezoeken naar Bath.

==================

Verschijningsdatum: 28 mei 2021. Uitgegeven met steun van het Alkmaars Uitwisselingscomité (AUC) en Geri de Boer Vertalingen. Paperback: 272 pagina's met zwart-wit foto's en kaarten, voorwoord, tekstnoten, bronnenlijst en register. Verkrijgbaar in de boekhandel, website van Bornmeer/Noordboek, bol.com en amazon.nl.

==================

De schrijfster is beschikbaar voor interviews en is hiervoor bereikbaar via www.alettastevens.co.uk

75 jaar stedenband Bath Alkmaar!

De stedenband tussen Alkmaar en de Engelse stad Bath bestaat dit jaar 75 jaar. Om deze verjaardag te markeren vindt er op vrijdagmiddag 28 mei, van 14:00 - 16:00 uur een bijeenkomst plaats in Theater de Vest. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor genodigden maar belangstellenden kunnen via de link   https://youtu.be/uyNcK7lt9wM    ‘aanwezig zijn’.

Het ontstaan van de stedenband, geïnitieerd door de naar Bath gevluchte Alkmaarder Eli Prins en de Rotary Club Bath, is opgetekend door schrijfster Altetta Stevens. In het Engelstalige boek “The remarkable journey of Mr. Prins’ verhaalt zij over de spannende ontsnapping van Eli Prins op de laatste boot vanuit IJmuiden naar Engeland op 15 mei 1940, zijn leven in Bath waar hij veel bekendheid gaf aan zijn thuisstad Alkmaar en over zijn werkzaamheden voor de Nederlandse regering in ballingschap.


Dit Engelstalige boek is vertaald door Geri de Boer en onder de naam ‘Ontsnapping naar Bath’ zal het eerste Nederlandstalige exemplaar op 28 mei worden overhandigd aan loco-burgemeester en wethouder van de gemeente Alkmaar, Paul Verbruggen. De bewoners van beide zustersteden kunnen nu in hun eigen taal het ontstaan van de stedenband lezen.


Ook zal de 2021-versie van Alkmaarders op de Kaart worden gepresenteerd. Dit jaar is Eli Prins de hoofdpersoon. Tevens wordt een aantal personen, die deelnamen aan de allereerste uitwisselingen in 1945 en 1946, geïnterviewd. Ook vinden er interviews plaats met Chris Davies, de voorzitter van de Bath Alkmaar Twinning Association en met Gwythian Prins, de zoon van Eli Prins. Kortom, vier dit verjaardagsfeestje digitaal mee !

Inhuldiging herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan de vernietiging van de Joodse gemeenschappen in de partnersteden van Darmstadt

DARMSTADT, 10 NOVEMBER 2019 - Op uitnodiging van de gemeente Darmstadt was een delegatie van het Alkmaars Uitwisselings Comité en een afvaardiging namens de Joodse gemeenschap uit Alkmaar aanwezig bij de inhuldiging van een herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan de vernietiging van de Joodse gemeenschappen in de partnersteden van Darmstadt. Op zondag 10 november vond deze inhuldiging plaats bij de voormalige Liberale Synagoge van Darmstadt. Van deze synagoge is alleen een gedeelte van de fundamentenovergebleven. In de nachtvan 9 op 10 november 1938 werd deze synagoge, samen met nog drie synagogen in Darmstadt verwoest. Op een pilaar aan de buitenzijde van dit gebouw bevindt zich de herdenkingsplaquette.

De onthullingsceremonie speelde zich dus af in de buitenlucht op de trappen vandit gebouw.Allereerst was er een toespraakvan de Oberbürgermeistervan Darmstadt Jochen Partsch, Daarna van vertegenwoordigers van de Darmstädter Geschichtswerkstatt. Vervolgens was de Alkmaarse afgevaardigde professor Gwythian Prins aan de beurt. Zijn speech werd vertaald vanuit het Engels in het Duits door de tolk. Het was een aangrijpend verhaal, dat veel indruk op de aanwezigen maakte. Vervolgens hield Rafal Kowalski zijn toespraaknamens de Joodse gemeenschap uit zusterstad Płock(Polen). Ook deze toespraak werd vertaald in het Duits. Daarna werd door de sprekers de plaquette onthuld. Na een kort samenzijn op de trappen van de synagoge verplaatste het gezelschap zichnaar de Nieuwe Synagoge van Darmstadt waar laterop de dag een herdenkingsdienst zou plaatsvinden, gevolgd door een stille tocht door Darmstadt om aandacht te vragen voor het opkomend antsemitisme.

U kunt de speech van dhr. Prins via deze link downloaden: Darmstadt speech10Nov19FINAL101119.docx

Burgemeester Darmstadt
        


Overeenkomst Bath-orgel ondertekend

ALKMAAR, 18 OKTOBER 2019 - Op woensdag 16 oktober hebben de burgemeester van Bath en Alkmaar, in aanwezigheid van oa. leden van het AUC, een overeenkomst ondertekend die voorziet in de tijdelijke verhuizing van het bijzondere 'barrel organ' naar Bath. Meer informatie kunt u lezen in het persbericht van de gemeente Alkmaar, dat hier is te lezen.

Receptie Hongaarse Ambassadeur in Den Haag

DEN HAAG, 17 OKTOBER 2019 - Op 17 oktober 2019 was het bestuur van het AUC uitgenodigd door de Hongaarse Ambassadeur in Nederland András Kocsis bij de herdenking van de 63 steviering van de Hongaarse revolutie in 1956.In het Communicatie Museum in Den Haag hadden zich daarvoor veel andere ambassadeurs en, naar later bleek, burgemeesters en vertegenwoordigers van Nederlandse steden verzameld die een stedenband onderhouden met een Hongaarse stad.De herdenking begon met het spelen van het volkslied van Hongarije en van Nederland. Daarna nam de ambassadeur András Koscis het woord en hij benadrukte het belang van de Hongaarse revolutie van 1956 met betrekking tot de vrijheid van de Hongaarse bevolking.

Ook in 1989/1990 betekende de val van het IJzeren Gordijn een vergroting van de vrijheid van de bevolking. In het verlengde van deze historische gebeurtenissen plaatste Kocsis het belang van de stedenbanden die een zevental Nederlandse steden onderhouden met Hongaarse steden. Dit verklaarde onmiddellijk de reden waarom ons comité uitgenodigd wasvoor deze herdenking!

Eén stedenband, die in 1992 werd aangegaan, werd specifiek belicht, nl. die tussen Wageningen en Gödöllö. Michel Jager, oud-burgemeestervan Wageningen, die zich vanaf het aangaan van de stedenband enorm heeft ingezet voor uitwisselingen vanuit de Wageningse gemeenschap werd door de ambassadeur onderscheiden voor zijn inspanningen gedurende de afgelopen 25 jaar.

Na afloop van deze plechtigheid bleek, dat er regelmatig overleg is tussen de Nederlandse steden met een stedenband in Hongarije onder leiding van de Hongaarse ambassadeur. De verrassing onder deze groep was dan ook groot toen bleek dat Alkmaar al sinds 1985 een levendige stedenband heeft met Tata in Hongarije en dat het AUC nooit op de hoogte is gesteld van een gezamenlijk overleg. Het AUC gaat met onmiddellijke ingang deelnemen aan dit overleg.

Zoals eerder is gezegd,de stedenband tussen Alkmaar en Tata is in 1985 aangegaan en nog altijd springlevend. Scholen, sportclubs en muziekgezelschappen maken gebruik van de mogelijkheid om een uitwisseling aan te gaan met dergelijke organisaties in Tata. Het AUC zorgt voor de contacten in Tata en voor de financiële ondersteuning van deze uitwisselingen.

V.l.n.r Dick Jan Braaij, voorzitter AUC, András Kocsis, Ambassadeur van Hongarije, Ineke Radder, secretaris AUC, Mehmet Doganatik, bestuurslid AUC

Regionaal Jeugdorkest bezoekt Tata

TATA, 2 MEI 2019 - Van 26 april tot en met 2 mei vond de tweejaarlijkse buitenlandse concertreis van het Regionaal Jeugdorkest Artiance. Waar onze Engelse zusterstad Bath de afgelopen twee edities werd aangedaan, werd er nu voor gekozen om de muzikale banden aan te halen met het Hongaarse Tata. Het AUC heeft subsidie verleend voor deze reis. De muzikanten omschreven de toernee als een geweldige ervaring en een prachtige herinnering om te bewaren. Zo werd ook Budapest bezocht en werd er samengewerkt met kinderen uit Tata zelf, waaruit ook nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. Hoogtepunt was een groots concert op 30 april, waarbij naast bekende Nederlandse muziek zoals 'Tulpen uit Amsterdam' ook klassieke werken zoals de finale van Mahler's Derde Symfonie. Zo brengt de muziek jonge mensen uit onze zustersteden dichter bij elkaar.

Klik hier om de volledige opname van het concert terug te kijken.

Bezoek Kamerorkest Darmstadt zeer geslaagd

ALKMAAR, 30 MAART 2019 - Op 30 maart speelde het Kamerorkest van de TU Darmstadt in de Grote Kerk van Alkmaar, samen met stadsorganist Pieter van Dijk. Toehoorders konden genieten van een prachtig repetoire van o.a. Händel en Bach. Niet alleen orgel en orkest speelden samen; het orkest speelde zelf ook in volledige bezetting en in een kleiner blazersensemble. Na het concert is er gegeten bij het Gulden Vlies, samen met het bestuur van het AUC. Op de zondag stond er nog een rondvaart op het programma, zodat onze Duitse gasten de stad goed leerden kennen.

Wij danken het Kamerorkest van de TU Darmstadt voor hun komst naar Alkmaar. Het AUC heeft deze uitwisseling van harte ondersteund, en hoopt dat de muziek nog veel moois voor onze zustersteden mag brengen.

Voor achtergrondinformatie over het bezoek, zie het artikel in het Alkmaars Weekblad.