Alkmaar aanwezig bij Europees Weekend in Darmstadt

betreft: Darmstadt

Elk jaar organiseert partnerstad Darmstadt het Europese Weekend. Een weekend waarin de diversiteit van de stad wordt gevierd en waarbij de bevolking op diverse manieren met elkaar in contact kan komen.

Daarbij worden ook alle 17 partnersteden van Darmstadt uitgenodigd en Alkmaar was dit jaar één van de 10 aanwezige zustersteden en wel van 24 tot 26 mei.

 

Het weekend werd officieel geopend door de nieuwe burgemeester van Darmstadt, de heer Hanno Benz. Op de Rosenhöhe, een prachtig park waar alle partnersteden een eigen tuintje hebben, werd een nieuwe tuin onthuld voor de nieuwe Israelische  partnerstad Nahariya.

Mahildenhöhe

Daarna volgde een wandeling over de unieke Mahildenhöhe, een experimenteercentrum uit begin 20ste eeuw voor artistieke innovaties. Hier werden de leidende ideeën van het latere klassieke modernisme in de architectuur geïntroduceerd. De directeur van het Institut Mathildenhöhe, de heer Philipp Goedrond, gaf hierbij waardevolle aanvullende informatie over de ontstaansgeschiedenis van de Art Nouveau.
’s Avonds was er een gezamenlijk diner, waarbij alle delegatieleden met elkaar in gesprek konden gaan.

Grenzgang

Op zaterdag vond de Grenzgang plaats, een wandeling van een kleine 10 kilometer langs een deel van de oude grenzen van de stad, langs landerijen en door bossen. Op diverse plaatsen langs de route konden partnersteden hun stad presenteren met lokale hapjes en drankjes, vaak vergezeld met muziek, ‘s Middags vond er op het Friedensplatz de ‘Bürger*innenmarkt’ plaats. Hier zijn kraampjes met hapjes en drankjes van de vele bevolkingsgroepen die de stad rijk is, want: Samen eten verbroedert. Ook waren er organisaties die hun activiteiten konden presenteren zoals de plaatselijke Esperanto-vereniging.


Nieuwe contacten

De AUC-delegatie heeft veel delegatieleden van de andere partnersteden gesproken en er zijn nieuwe contacten gelegd. Op die manier kunnen we weer veel van elkaar leren.