Boeken over Bath in Bibliotheek Alkmaar Centrum

betreft: Alkmaar

Wilt u meer weten over onze zusterstad Bath? Over de geschiedenis van de stad, de Romeinse baden of informatie over een stadswandeling? Ga dan naar Bibliotheek Alkmaar Centrum. U kunt daar boeken lenen over de Engelse zusterstad. De boeken zijn geschonken ter gelegenheid van de 75-jarige stedenband tussen Alkmaar en Bath door de voorzitter van het Bath-Alkmaar Twinning Committee.

Zusterstad Bath
De band met Bath is tijdens en vlak na de oorlog ontstaan doordat een Joodse Alkmaarse vluchteling, Eli Prins, in Bath terecht kwam. Met de plaatselijke rotaryclub zette hij zich in om geld in te zamelen voor de noodlijdende Alkmaarders. Naast kleding en voedsel is er destijds ook een collectie boeken aan de bibliotheek overhandigd. Deze boeken zijn niet meer beschikbaar in de collectie. Met de onlangs aangeboden boeken kan meer bekendheid gegeven worden aan de stad Bath en haar stedenband met Alkmaar.
Het verhaal over deze bijzondere stedenband wordt ook verteld op het digitale presentatiescherm in de hal van de bibliotheek.

De boeken over Bath kunt u via de website reserveren met deze link.