Modelspoorclub Alkmaar naar Darmstadt voor Dampfloktagen

betreft: Darmstadt

Evenals voorgaande jaren bracht de Model Spoorclub Alkmaar (MSA) een bezoek aan het Eisenbahnmuseum Darmstadt/Kranichstein. Rond de Hemelvaartsdag organiseert dat museum de traditionele Dampfloktagen. Dan wordt er niet alleen met historische stoom-, diesel – en elektrische locomotieven gereden, ook de historie van het spoorwezen speelt een belangrijke rol. Zo is er sinds kort een zeer fraaie tentoonstelling met historische uniformen tot stand gekomen. Een vast onderdeel  van dit evenement is inmiddels ook de deelname van de Model Spoorclub Alkmaar geworden.

De leden van MSA hebben drie modelbanen met een lengte van 15 meter, die de historie van de Noord-Hollandse stoomtrams weergeven, speciaal voor het tentoonstellen in hun ‘eigen’ bagagewagon  aangepast. De Alkmaarders worden ondergebracht in een slaapwagon, die op het museumemplacement staat opgesteld. Tot voor kort stonden de bagagewagon met de modelbaan en de slapwagon ieder op een andere plek opgesteld. Dit jaar heeft de leiding van het museum een betere oplossing gevonden door beide wagons aan elkaar te koppelen. Bovendien werd meer dan voorheen de aanwezigheid van de Alkmaarders aan het publiek kenbaar gemaakt, hetgeen resulteerde in een zeer grote belangstelling. De band met de vrijwilligers van het museum werd aangehaald door deel te nemen aan de gezamenlijk BBQ van het museum. Daarnaast organiseerden de MSA-leden een barbecue met vrijwilligers die eerder al een bezoek aan het MSA-clubgebouw in Alkmaar brachten.

Afspraken voor de toekomst
Er zijn tevens afspraken voor uitwisseling in de toekomst gemaakt. Zowel het Eisenbahnmuseum als de MSA hebben volgend jaar een jubileum te vieren. Het museum bestaat dan 50 jaar en de modelspoorclub neemt dan voor de 15e keer deel aan de Dampfloktagen.

Op de foto de overhandiging van een echte nummerplaat van een Nederlandse locomotief door het volledige bestuur van het Eisenbahnmuseum Darmstadt/Kranichstein aan Bob de Mon van de MSA.