Wethouder Van de Ven plant vrijheidsboom met partnersteden

betreft: Algemeen nieuws

Wethouder Anjo van de Ven (OPA), verantwoordelijk voor het groenbeleid in Alkmaar, heeft op vrijdag 13 oktober een vrijheidsboom op het Victoriepark geplant. Zij deed dit samen met de officiële delegaties uit de partnersteden ter gelegenheid van de 65-jarige jumelage met Darmstadt en Troyes. Ook de burgemeester van Bergama en bestuurders van Bath en Tata waren hierbij aanwezig (zie de foto van Jan Jong Fotografie).

450 jaar Ontzet, Vrijheid en Verbondenheid

De stedenbanden met Darmstadt en Troyes bestaan in oktober 65 jaar. Dit jubileum werd gevierd met delegaties uit de vijf zustersteden van 12-15 oktober. Tijdens dit weekend werd ook stilgestaan bij 450 jaar Alkmaar Ontzet, waarbij de thema’s Vrijheid en Verbondenheid centraal staan. Zo werd in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op vrijdag 13 oktober een seminar georganiseerd over de duurzaamheid van de contacten. Daarnaast werd erbij stilgestaan dat het nog steeds zeer actueel is dat mensen zich voor elkaar inzetten en dan laat de band tussen onze steden zien hoe belangrijk en duurzaam dat kan zijn. 

Vrijheidsboom

Na het seminar werd door wethouder Anjo van de Ven met de delegaties uit de zustersteden in het Victoriepark een Vrijheidsboom geplant. Voor de te planten boom is gekozen voor een iep, vanwege de symbolische waarde. Deze boom staat namelijk voor ‘vriendschap en liefde’. Nadat ook de vijf officiële vertegenwoordigers hun steentje hebben bijgedragen aan de groei en bloei van de boom door middel van een schep aarde op de boomkluit, werd met de andere delegatieleden het glas geheven.

Cultureel erfgoed

Op zaterdag 14 oktober stond het cultureel erfgoed in de buitengebieden van Alkmaar op het programma. De delegaties brachten toen een bezoek aan de Schermer Molens in Schermerhorn. Ook burgemeester Anja Schouten was aanwezig om de delegaties te verwelkomen.


Vervolgcontacten

Twee bestuurders uit Bath brachten die ochtend een bezoek aan Hortus Alkmaar aan de Berenkoog. Zij waren namelijk vorig jaar al bij de Schermer Molens geweest en worden nu in contact gebracht met medewerkers van Hortus, mede om vervolgcontacten tussen milieu- en natuurbeschermingsorganisaties in Alkmaar en Bath te bespreken.

Het Grote Raam

Aangezien de zustersteden samen met het Alkmaars Uitwisselings Comité een paneel van Het Grote Raam hebben geadopteerd werd ook een bezoek gebracht aan de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar op vrijdag 13 oktober. Daar kregen de delegaties een rondleiding met als hoogtepunt de bezichtiging van Het Grote Raam, dat in het kader van 450 jaar Alkmaar Ontzet is vervaardigd.