Uitwisselingen

Geruime tijd waren de uitwisselingen voornamelijk toegespitst op jongeren, sport en cultuur. Maar tegenwoordig zijn het uitwisselen van ideeën, deskundigheidsbevordering en het verlenen van (economische) ondersteuning minstens zo belangrijk. Nieuwe media als internet helpen een handje om nóg meer begrip te kweken tussen de inwoners van Alkmaar en haar zustersteden. Kennismaking met de andere cultuur staat daarbij voorop. Immers, we kunnen veel van elkaar leren. De steden zijn dichterbij gekomen, de mensen ook. Allemaal zijn we een deel van Europa. Met een heel speciaal plekje in het hart voor onze zustersteden.

UITWISSELINGEN EN ACTIVITEITEN 2020 & 2021

Vanwege Covid-19 zijn alle uitwisselingen in 2020 geannuleerd. Ook in 2021 konden helaas geen bezoeken aan de zustersteden gebracht worden. Wel was er op 28 mei 2021 ter gelegenheid van de viering van de 75-jarige jumelage met Bath een bijeenkomst in De Vest met live-verbinding met de Alkmaar-Bath Twinning Committee. Tijdens deze bijeenkomst werd het boek over Eli Prins van Aletta Stevens ‘Ontsnapping naar Bath’ aan de loco-burgemeester van Alkmaar aangeboden. Tevens werd de kaart rond Eli Prins van AlkmaardersopdeKaart gepresenteerd.