Darmstadt

Over Darmstadt

De eerste contacten met Alkmaar stammen uit een periode dat de bevolking van Darmstadt nog in de ruïnes van een zwaar gebombardeerde stad leefde. De Tweede Wereldoorlog heeft Darmstadt voor het leven getekend. Vele gebouwen met een grote cultuur-historische waarde zijn verdwenen; op de resten van een oude stad is een vrijwel geheel nieuwe stad gebouwd.
In de vijftiger jaren ontstond het idee om “onderlinge vriendschap tussen de bevolking van verschillende landen aan te kweken, te bevorderen en te onderhouden met als einddoel de geesten en harten rijp te maken voor een “Verenigd Europa”. De toenmalige burgemeester, de heer mr. H.J. Wytema, legde aan de IULA (International Union of Local Authorities) de wens voor om in contact te komen met een Duitse stad. Het bleek dat ook het Duitse Darmstadt en het Franse Troyes een jumelage wilden aangaan. Al gauw werden de jumelagecontracten ondertekend, in juni 1958 in Troyes en in september 1959 in Darmstadt. Met inwoners van beide steden vinden al jaren levendige ontmoetingen plaats.