uitwisselingen

Geruime tijd waren de uitwisselingen voornamelijk toegespitst op jongeren, sport en cultuur. Maar tegenwoordig zijn het uitwisselen van ideeën, deskundigheidsbevordering en het verlenen van (economische) ondersteuning minstens zo belangrijk.

Nieuwe media als internet helpen een handje om nóg meer begrip te kweken tussen de inwoners van Alkmaar en haar zustersteden. Kennismaking met de andere cultuur staat daarbij voorop. Immers, we kunnen veel van elkaar leren. De steden zijn dichterbij gekomen, de mensen ook.

Allemaal zijn we een deel van Europa. Met een heel speciaal plekje in het hart voor onze zustersteden.

uitwisselingen en activiteiten 2019


Alle uitwisselingen en activiteiten tussen de zustersteden en Alkmaar in 2019 kunt u terugvinden in onderstaand document. Sommige voorgenomen uitwisselingen in 2019 lopen nog steeds of moeten nog georganiseerd worden; in die gevallen is dat vermeld.Uitwisselingen 2010-2017

Bent u benieuwd welke uitwisselingen er eerder hebben plaatsgevonden tussen
Alkmaar en haar zustersteden?
Voor een compleet overzicht van alle uitwisselingen in de periode 2010-2017
klikt u op het PDF bestand hieronder: