Warm welkom bij terugkomst Barrel Organ in stadhuis Alkmaar

betreft: Bath

Het Barrel Organ, het straatorgeltje waarmee tijdens de Tweede Wereldoorlog in Bath geld en goederen werden opgehaald voor de Alkmaarders, is officieel teruggekeerd in het stadhuis van Alkmaar. Burgemeester Anja Schouten toostte op donderdag 11 augustus op de officiële terugkomst van orgeltje in het gemeentehuis. Zij deed dit in het bijzijn van bestuursleden van de Rotary Club Alkmaar, dirigent Otto de Jong, leden van de Projectgroep Bathweek 2022, de heer Jaap Schuurman van Stad Alkmaar, betrokkenen vanuit de gemeente Alkmaar en een aantal bestuursleden van het Alkmaars Uitwisselings Comité (AUC).

De gemeente Bath heeft het orgeltje na de oorlog cadeau gedaan aan de gemeente Alkmaar. In 2019 bleek echter dat het orgeltje, The Grand Old Little Lady, zoals ze in Engeland wordt genoemd, nodig gerestaureerd diende te worden. De firma Stad Alkmaar heeft het orgeltje naar Bath vervoerd. Daar werd ze volledig gerestaureerd, waardoor ze nu weer klinkt zoals 75 jaar geleden. Op 21 mei speelde het orgeltje – precies op tijd weer terug gekomen in Alkmaar – samen met het Artiance Jeugdorkest onder leiding van Otto de Jong tijdens een benefietconcert. Dit concert, georganiseerd door de Rotary Club Alkmaar, heeft € 10.000,- opgebracht voor de Voedselbank Alkmaar.

Medemenselijkheid
Burgemeester Anja Schouten ziet het orgeltje als een praatstuk. Het geeft passerende bezoekers, zoals zakelijke bezoekers maar bijvoorbeeld ook bezoekers tijdens Open Monumentendag, aanleiding voor vragen en een goed gesprek. Het is ook een beeld van medemenselijkheid want het lot bepaalt immers wie er hulp mag geven en wie er hulp nodig heeft. Kijk ook nu naar: wéér een oorlog. Het orgeltje staat tussen twee plaquettes van steden die de stad Alkmaar bedanken voor háár hulp aan anderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De burgemeester bedankte iedereen, die het orgeltje een warm hart toedraagt en hoopt nog lang van de Grand Old Little Lady te mogen genieten.